BH 05547 1

Kontakt Oss

Mail Adress:

Gjestehuset 102 AS
Postboks 163
9171 LONGYEARBYEN

Fysisk Adress:
Gjestehuset 102
Vei 100, Barrack 7
Nybyen, 9171 LONGYEARBYEN

E-post:
info@gjestehuset102.no

Telefon:
+47 900 303 21

Organisasonsnummer:
925 853 445